TMMOB “Mühendislik Mimarlık Öyküleri” hakkında

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz; TMMOB tarafından, meslektaşlarımızın ülkemizde gerçekleştirdiklerini kayda almak amacıyla 2004 yılından beri yayımlanan “TMMOB Mühendislik Mimarlık Öyküleri” yazar ve konu dizinlerini içeren bir portal ile erişime açılması üzerine bir mesaj yayınladı.

TMMOB Mühendislik Mimarlık Öyküleri Veritabanı’nı Kamuoyunun Erişimine Sunmaktan Mutluluk Duyuyoruz!

TMMOB “Mühendislik Mimarlık Öyküleri”nin temeli 2002 yılında atılmıştı. TMMOB’nin 50. Kuruluş yıldönümü için birtakım hazırlıklar yapılırken, dönemin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Güvenç, mühendis ve mimarların bu ülkede gerçekleştirdiklerini kayda geçirebilmek amacıyla “Mühendislik Mimarlık Öyküleri”nin derlenmesine ön ayak olmuştur.

Bu çalışmanın ilk amacı, ülkemizdeki başarılı sanayi uygulamalarını hatırlamak ve geniş bir kamuoyu tarafından bilinmesini sağlamak olarak belirlenmişti. Bir diğer amaç da bu kuruluşları, ürünleri ve eserleri meydana getiren meslektaşlarımızın öneminin anlaşılması, anılması, gecikmiş de olsa bir vefa borcunun bu şekilde ödenmesiydi.

Sekizincisi 2018 yılında yayınlanan ve 98 öyküye ulaşan bu yayın çabası ile TMMOB bunu başarmaya çalışmıştır. TMMOB, yayınlanan 98 öykü ile mühendis ve mimarların bu ülkeyi kalkındırabilmek için nasıl bir özveri ile çalıştıklarını, ürettiklerini ve ömür tükettiklerini anlatmaya çalıştı. Ayrıca teknik başarıların yanında insan odaklı öykülere de yer verilmeye gayret edildi. Bu ülkeyi sanayileştiren “muasır medeniyet seviyesini “yakalaması için gece gündüz uğraşan insanların öykülerinin yer almasına çalışıldı.

TMMOB’nin onca yayını içinde tekrar tekrar basılması ve hala talep ediliyor olması yapılan işin öneminin bir ifadesi. Yayınlanan öykülerde emeği geçen her düzeydeki çok sayıda insanımıza yürekten teşekkür ediyoruz, iyi ki varsınız.

***

“Mühendislik Mimarlık Öyküleri” serimiz ile göstermek istiyoruz ki, iyi bir gelecek ancak geçmişin sağlam temellerine oturtulursa kurulabilir. Şayet bu temel yok edilmişse gelecekte çok çürük olacaktır.

“Mühendislik Mimarlık Öyküleri” serimiz hem meslektaşlarımızdan, hem akademik çevrelerden, hem de bu ülkenin aydınlık geleceğini düşünen duyarlı insanlarda çok büyük bir ilgi gördü. Günümüzde yok edilmeye ve unutturulmaya çalışılan Cumhuriyetimizin, ilk yıllarından itibaren bir ülkenin tarihini mühendislik mimarlık uygulamalarının penceresinden anlatan öykülerimizle, üretmenin ve bölüşmenin kıvancını gelecek kuşaklara aktarabilmek bu seride emeği geçen herkes için gurur kaynağı oldu.

Gücümüzün, ülkemiz için yaratabileceklerimizin oldukça gerisine düşürüldüğümüz günümüzde, “Mühendislik Mimarlık Öyküleri” serimizin mühendis ve mimarların ortak yön bulma arayışlarında önemli bir işlev gördüğünü düşünmekteyiz.

Kamusal değerlerin, fabrikaların, tesislerin tasfiye edildiği, zarar ettirilerek yok pahasına satıldığı, halka ait olanların sermayeye devredildiği, özelleştirildiği bugünlerde bu öyküler çok daha anlamlı. Ülkemizin içinden geçtiği bu karanlık günlerde geleceğimize sahip çıkabilmemiz için, yaratılan değerlerimize sahip çıkmamız çok önemli. “Mühendislik Mimarlık Öyküleri” serimiz ile bu konuda biraz olsun bir farkındalık yaratabiliyorsak ne mutlu bize. Üreterek büyüyen ve paylaşarak gelişen Türkiye’yi yaratmak, yeni başarı öykülerini gelecek kuşaklara aktarmak önemli bir görev. TMMOB her zaman, mesleğimizin odağında, öznesinde insanın olduğunu, mesleğimizin sorumluluklarının çok olduğunu ama bir o kadar da onurlu bir meslek olduğunu söylüyor.

***

2004 yılında yayınlanan ilk öykü kitabımızda amaçlananlar şöyle açıklanmıştı.

“Ülkemizdeki önemli sanayi tesislerini, sanayi ve teknoloji uygulamalarını bilmeyenlere anlatmak, unutanlara hatırlatmak, bu uygulamaların görünmez kahramanları olan mühendis ve mimarların yaşamsal önemlerini vurgulamak, anabildiğimiz kadarıyla meslektaşlarımıza vefa borcumuzu bir nebze olsun ödemek ve gerek ekonomik gerekse de sosyal gelişime büyük katkılarda bulunmuş kimi ülke tesislerinin ne kadar pervasızca satıldığının ya da yok edildiğini göstermek”

Bu amaçla TMMOB sekiz öykü kitabı yayınladı ve yayınlamaya devam edecek. Yayınlanan bu sekiz kitaplık serinin ülkemiz değerlerinin anılmasında ve tanınmasında önemli bir işlevi olduğunu düşünüyoruz.

Basılı yayının önemi kadar günümüzde elektronik ortam ve internet yayıncılığı çok önem kazandı. Her yerden ve her zaman ulaşılabilir oluşu yaygınlığının en önemli sebeplerinden bir tanesi.

Bundan dolayı TMMOB olarak yayınlanan sekiz öykü kitabında yayınlanan hikaye ve makaleleri “muhendismimaroykuleri.org” adresinde kamuoyu erişimine açtık. Her öykümüzle ilgili elinizde olan bilgi, belge, fotoğraf ve anıları bizlere iletmenizi rica ediyoruz. Bu aynı zamanda sizlerden yeni öyküler beklediğimizin açık bir çağrısıdır. Ülkemizin kolektif hafızasına katkı koyacağınız ümidiyle…

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı