Displaying 1 - 10 of 10
Öykü Başlığı: 23 inançlı insanın, 129 günlük serüveni sonucu 196
Yazar: Aydın ENGİN
Konu: DEVRİM OTOMOBİLİ
Kitap Adı: Mühendislik Mimarlık Öyküleri 1
Yayınlayan TMMOB
Tarih: 15.04.2004
ISBN: 975-395-755-6
Öykü Başlığı: Cilt: 1, 2004, İçindekiler
Yazar: TMMOB
Konu: İÇİNDEKİLER
Kitap Adı: Mühendislik Mimarlık Öyküleri 1
Yayınlayan TMMOB
Tarih: 15.04.2004
ISBN: 975-395-755-6
Öykü Başlığı: Cilt: 1, 2004, Önsöz
Yazar: Kaya Güvenç
Konu: ÖNSÖZ
Kitap Adı: Mühendislik Mimarlık Öyküleri 1
Yayınlayan TMMOB
Tarih: 15.04.2004
ISBN: 975-395-755-6
Öykü Başlığı: Cilt: 1, 2004, Sunuş
Yazar: Mahmut Kiper
Konu: SUNUŞ
Kitap Adı: Mühendislik Mimarlık Öyküleri 1
Yayınlayan TMMOB
Tarih: 15.04.2004
ISBN: 975-395-755-6
Öykü Başlığı: Devrim Otomobili Öyküleri İle İlgili açıklama
Yazar: Mahmut Kiper
Konu: MÜHENDİSLİK TARİHİ
Kitap Adı: Mühendislik Mimarlık Öyküleri 1
Yayınlayan TMMOB
Tarih: 15.04.2004
ISBN: 975-395-755-6
Öykü Başlığı: Devrim Otomobili Raporu
Yazar: İsmet Özkan
Konu: MÜHENDİSLİK TARİHİ
Kitap Adı: Mühendislik Mimarlık Öyküleri 1
Yayınlayan TMMOB
Tarih: 15.04.2002
ISBN: 975-395-755-6
Öykü Başlığı: Fabrikalar Kuran Fabrika: Kardemir ve Demir-Çelik
Yazar: Mahmut Kiper
Konu: KARDEMİR
Kitap Adı: Mühendislik Mimarlık Öyküleri 1
Yayınlayan TMMOB
Tarih: 15.04.2002
ISBN: 975-395-755-6
Öykü Başlığı: İlk Feneri Yakanlar
Yazar: Nadir Avşaroğlu
Konu: KÖMÜR
Kitap Adı: Mühendislik Mimarlık Öyküleri 1
Yayınlayan TMMOB
Tarih: 15.04.2004
ISBN: 975-395-755-6
Öykü Başlığı: Kemal Saatçioğlu ile söyleşi
Yazar: Aydın Nisari
Konu: MÜHENDİSLİK TARİHİ
Kitap Adı: Mühendislik Mimarlık Öyküleri 1
Yayınlayan TMMOB
Tarih: 15.04.2004
ISBN: 975-395-755-6
Öykü Başlığı: Mühendislik Mimarlık Öyküleri_Cilt-1
Yazar: TMMOB
Konu: MÜHENDİSLER MİMARLAR ve ÖYKÜLERİ
Kitap Adı: Mühendislik Mimarlık Öyküleri 1
Yayınlayan TMMOB
Tarih: 15.04.2004
ISBN: 975-395-755-6
Tasarım ve Kodlama TMMOB