Displaying 1 - 15 of 15
Öykü Başlığı: Aykut GÖKER: 21. Yüzyıla İlk Giren Adam
Yazar: Mahmut KİPER
Konu: MÜHENDİSLER MİMARLAR ve ÖYKÜLERİ
Kitap Adı: Mühendislik Mimarlık Öyküleri 8
Yayınlayan TMMOB
Tarih: 15.02.2018
ISBN: 978-605-01-0884-2
Öykü Başlığı: Beykoz Camları
Yazar: Prof. Dr. Önder Küçükeerman
Konu: CAM SANAYİ
Kitap Adı: Mühendislik Mimarlık Öyküleri 8
Yayınlayan TMMOB
Tarih: 15.02.2018
ISBN: 978-605-01-0884-2
Öykü Başlığı: Bir Ömürdür Vardiya
Yazar: Nadir AVŞAROĞLU
Konu: MÜHENDİSLER MİMARLAR ve ÖYKÜLERİ
Kitap Adı: Mühendislik Mimarlık Öyküleri 8
Yayınlayan TMMOB
Tarih: 15.02.2018
ISBN: 978-605-01-0884-2
Öykü Başlığı: Cilt: 8, Mühendislik Mimarlık Öyküleri, İçindekile
Yazar: TMMOB
Konu: MÜHENDİSLER MİMARLAR ve ÖYKÜLERİ
Kitap Adı: Mühendislik Mimarlık Öyküleri 8
Yayınlayan TMMOB
Tarih: 15.02.2018
ISBN: 978-605-01-1160-6
Öykü Başlığı: Cilt: 8, Mühendislik Mimarlık Öyküleri, Önsöz, Şub
Yazar: Nadir AVŞAROĞLU
Konu:
Kitap Adı: Mühendislik Mimarlık Öyküleri 8
Yayınlayan
Tarih: 15.02.2018
ISBN:
Öykü Başlığı: Cilt: 8, Mühendislik Mimarlık Öyküleri, Sunuş, 201
Yazar: Emin KORAMAZ
Konu: MÜHENDİSLER MİMARLAR ve ÖYKÜLERİ
Kitap Adı: Mühendislik Mimarlık Öyküleri 8
Yayınlayan TMMOB
Tarih: 15.02.2018
ISBN: 978-605-01-1160-6
Öykü Başlığı: Dekorasyondan İç Mimarlığa: Türkiye'de iç Mimarlığ
Yazar: Doç. Dr. Meltem GÜREL
Konu: İÇ MİMARLIK
Kitap Adı: Mühendislik Mimarlık Öyküleri 8
Yayınlayan TMMOB
Tarih: 15.02.2018
ISBN: 978-605-01-0884-2
Öykü Başlığı: Fındığın Öyküsü
Yazar: Halit SUİÇMEZ
Konu: FINDIK
Kitap Adı: Mühendislik Mimarlık Öyküleri 8
Yayınlayan TMMOB
Tarih: 15.02.2018
ISBN: 978-605-01-0884-2
Öykü Başlığı: Kömürün Hüzünlü Bandosu
Yazar: Nadir AVŞAROĞLU
Konu: KÖMÜR
Kitap Adı: Mühendislik Mimarlık Öyküleri 8
Yayınlayan TMMOB
Tarih: 15.02.2018
ISBN: 978-605-01-0884-2
Öykü Başlığı: Önce İTÜ Vardı
Yazar: Doğan HASOL
Konu: EĞİTİM
Kitap Adı: Mühendislik Mimarlık Öyküleri 8
Yayınlayan TMMOB
Tarih: 15.02.2018
ISBN: 978-605-01-0884-2
Öykü Başlığı: Osmanlı Mühendis-Mimar Cemiyeti
Yazar: Prof. Dr. Feza GÜNERGUN
Konu: MÜHENDİS MİMAR ÖRGÜTLENMESİ
Kitap Adı: Mühendislik Mimarlık Öyküleri 8
Yayınlayan TMMOB
Tarih: 15.02.2018
ISBN: 978-605-01-0884-2
Öykü Başlığı: TMMOB Mühendislik Mimarlık Öyküleri, Cilt:8, Şubat
Yazar: TMMOB
Konu: MÜHENDİSLER MİMARLAR ve ÖYKÜLERİ
Kitap Adı: Mühendislik Mimarlık Öyküleri 8
Yayınlayan TMMOB
Tarih: 15.02.2018
ISBN: 978-605-01-0884-2
Öykü Başlığı: Türkiye Köprüleri
Yazar: Prof. Dr. Gülsün TANYELİ
Konu: KÖPRÜLERİMİZ
Kitap Adı: Mühendislik Mimarlık Öyküleri 8
Yayınlayan TMMOB
Tarih: 15.02.2018
ISBN: 978-605-01-0884-2
Öykü Başlığı: Türkiye'de Metalurji Mühendisliği Eğitiminin Tarih
Yazar: Prof. Dr. Hakan GÜR
Konu: MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ
Kitap Adı: Mühendislik Mimarlık Öyküleri 8
Yayınlayan TMMOB
Tarih: 15.02.2018
ISBN: 978-605-01-0884-2
Öykü Başlığı: XVII. Yüzyılda Hassa Mimarlar Ocağı
Yazar: Fatma AFYONCU
Konu: MİMARLIK
Kitap Adı: Mühendislik Mimarlık Öyküleri 8
Yayınlayan TMMOB
Tarih: 15.02.2018
ISBN: 978-605-01-0884-2
Tasarım ve Kodlama TMMOB