temizle
Displaying 1 - 1 of 1
Öykü Başlığı: 23 inançlı insanın, 129 günlük serüveni sonucu 196
Yazar: Aydın ENGİN
Konu: DEVRİM OTOMOBİLİ
Kitap Adı: Mühendislik Mimarlık Öyküleri 1
Yayınlayan TMMOB
Tarih: 15.04.2004
ISBN: 975-395-755-6
Tasarım ve Kodlama TMMOB