Displaying 1 - 1 of 1
Öykü Başlığı: Bir Zamanlar EKONOMALAR Vardı
Yazar: Nadir AVŞAROĞLU
Konu: ETİBANK
Kitap Adı: Mühendislik Mimarlık Öyküleri 5
Yayınlayan TMMOB
Tarih: 15.04.2012
ISBN: 978-605-01-0364-9
Tasarım ve Kodlama TMMOB