temizle
Displaying 1 - 1 of 1
Öykü Başlığı: Osmanlı Mühendis-Mimar Cemiyeti
Yazar: Prof. Dr. Feza GÜNERGUN
Konu: MÜHENDİS MİMAR ÖRGÜTLENMESİ
Kitap Adı: Mühendislik Mimarlık Öyküleri 8
Yayınlayan TMMOB
Tarih: 15.02.2018
ISBN: 978-605-01-0884-2
Tasarım ve Kodlama TMMOB