Displaying 1 - 2 of 2
Öykü Başlığı: Konuşan Fabrika Bacaları
Yazar: Ekrem Murat Zaman
Konu: MADENCİLİK
Kitap Adı: Mühendislik Mimarlık Öyküleri 6
Yayınlayan TMMOB
Tarih: 15.05.2014
ISBN: 978-605-01-0615-2
Öykü Başlığı: Madenlerde Çalıştırılan Son Katır
Yazar: Nadir Avşaroğlu
Konu: MADENCİLİK
Kitap Adı: Mühendislik Mimarlık Öyküleri 4
Yayınlayan TMMOB
Tarih: 15.04.2010
ISBN: 978-9944-89-975-8
Tasarım ve Kodlama TMMOB