temizle
Displaying 1 - 1 of 1
Öykü Başlığı: Dışkapı Su Süzgeci'nin Onurlu Ama Hazin Hikayesi
Yazar: Levent TOSUN
Konu: SU YAPILARI
Kitap Adı: Mühendislik Mimarlık Öyküleri 7
Yayınlayan TMMOB
Tarih: 15.05.2016
ISBN: 978-605-01-0884-2
Tasarım ve Kodlama TMMOB