Displaying 1 - 1 of 1
Öykü Başlığı: Fabrika Kızı ve Tamirci Çırağı
Yazar: Nadir AVŞAROĞLU
Konu: TÜTÜN
Kitap Adı: Mühendislik Mimarlık Öyküleri 7
Yayınlayan TMMOB
Tarih: 15.05.2016
ISBN: 978-605-01-0884-2
Tasarım ve Kodlama TMMOB