Displaying 1 - 1 of 1
Öykü Başlığı: Cilt: 8, Mühendislik Mimarlık Öyküleri, Sunuş, 201
Yazar: Emin KORAMAZ
Konu: MÜHENDİSLER MİMARLAR ve ÖYKÜLERİ
Kitap Adı: Mühendislik Mimarlık Öyküleri 8
Yayınlayan TMMOB
Tarih: 15.02.2018
ISBN: 978-605-01-1160-6
Tasarım ve Kodlama TMMOB