1 - 1'ün 1'ini görüntüleme
Öykü Başlığı: Cilt: 1, 2004, Önsöz
Yazar: Kaya Güvenç
Ünvan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Dosya: MMO_Cilt-1_2-önsöz_sh.5.pdf
Kitap: Mühendislik Mimarlık Öyküleri 1
Yayinlayan: TMMOB
Tarih: 2004-04-15 00:00:00
ISBN: 975-395-755-6
Konu ÖNSÖZ