This website was created by evaluation version of PHPRunner Trial.

This warning message will not appear on website created by a paid-for version of PHPRunner Trial.

İlk Feneri Yakanlar

İlk Feneri Yakanlar

İlk Feneri Yakanlar
Madenciliği kalbi Zonguldak'ta 1848'ten bu yana ilk yasal grev 30 Kasım 1990 tarihinde başlamış, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüklerine bağlı işyerlerinde çalışan 48 bin işçi greve gitmiştir. Taleplerini kamuoyuna duyurmak isteyen madenciler Zonguldak'tan Ankara'ya yürüyüşe geçmişlerdir. Madenciler yıllardır kullanılan ancak ülke gündemine ilk kez bu yürüyüşte oturan slogan "Madencinin Feneri Sönmeyecek" olmuştur. Bu öykü kara elmas kömüre dairdir
Maden Mühendisi
Nadir Avşaroğlu
KÖMÜR
15.04.2004
975-395-755-6
Mühendislik Mimarlık Öyküleri 1
TMMOB
Tasarım ve Kodlama TMMOB