Mühendis Mimar Öyküleri XVII. Yüzyılda Hassa Mimarlar Ocağı - Fatma AFYONCU

XVII. Yüzyılda Hassa Mimarlar Ocağı
Fatma AFYONCU
2018-02-15 00:00:00
Mühendislik Mimarlık Öyküleri 8
MİMARLIK
TMMOB
978-605-01-0884-2
Osmanlı devlet teşkilâtında “hassa” tabiri, padişahlara ve saraya mahsus hizmetler hakkında kullanılır. İngilizcede krala ait, kral himayesinde, anlamına gelen “Royal” kelimesiyle hemen hemen aynı manaya gelmektedir. “Hassa alayı”, “Hazine-i hassa” tabirlerindeki hassadan bunların doğrudan doğruya padişaha ait oldukları anlaşılır. “Hassa tabibleri” veya “Hassa mimarları” gibi gene “hassa” sıfatını taşıyan bazı teşkilâtlar ise, padişahın hususî hizmetlerinden başka, himaye bölgeleri ve mümtaz eyaletler hariç olmak üzere, imparatorluk ölçüsünde de vazife görmekte idiler. Öykümüz buna dair