Mühendis Mimar Öyküleri Ereğli Kömür İşletmeleri Radyosu-EKİ - Nadir Avşaroğlu

Ereğli Kömür İşletmeleri Radyosu-EKİ
Nadir Avşaroğlu
Maden Mühendisi
2012-04-15 00:00:00
Mühendislik Mimarlık Öyküleri 5
KÖMÜR
TMMOB
978-605-01-0364-9


Gazetelerde şöyle bir haber yazıldı: “Ereğli Kömür İşletmeleri (EKİ) Radyosu’nun değerli kadın spikerlerinden Sayın Necla Aygün’ü 17 Nisan 2008 günü kaybettik.” EKİ; Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) kurulmadan önce, Zonguldak Havzası’ndaki kömür işletmelerinin ortak adıdır.


EKİ Radyosu ülkemizdeki ilk özel radyodur. Kamunun TRT aracılığı ile yaptığı yayınlarla birlikte 1967 yılında kurulan ilk özel radyo. O yıllarda radyo tekeli TRT’nin elindedir ve TRT dışında tüm Türkiye’de sadece Polis Radyosu ve Meteoroloji Radyosuna müsaade edilmiştir. Polis ve meteoroloji radyoları Türkiye’nin tamamına hizmet etmek amacı ile kurulmuşlardı. Bir de yerel anlamda hizmet yapan bir radyo vardı, Zonguldak’ta. 1953’de çıkan Telsiz Kanuna göre alınan müsaadelerle hizmet veren EKİ Radyosu, o dönemlerde Türkiye’de yöresel yayın yapan tek radyo olarak anılarımızdaki yerini aldı.

Türkiye’nin ilk özel radyosu; EKİ Radyosu. 12 Eylül yönetimince kapatılan bu radyo ile Türkiye Taşkömür Endüstrisi’nde çalışan onbinlerce işçinin, bunların aile ve köylerinde yaşayan babadan oğula tüm madenci insanların eğitimi hedeflenmişti.

EKİ Radyosu, Zonguldak kültürünün önemli bir ürünüydü. EKİ Radyosu, bir kent kültürünün ürünüydü
EKİ Radyosu, madencilik kültürünün bir ürünüydü. Birçok Zonguldaklının kulaklarında
“İşçi Arkadaş” ile başlayan anonslar vardır.
12 Eylül bu ülkede birçok güzel şeyi yok etti
O güzel Radyo da
O güzel atlara bindi, ve gitti.