Mühendis Mimar Öyküleri Cilt: 6, 2014, Önsöz - TMMOB

Cilt: 6, 2014, Önsöz
TMMOB
TMMOB
2014-04-15 00:00:00
Mühendislik Mimarlık Öyküleri 6
MÜHENDİSLER MİMARLAR ve ÖYKÜLERİ
TMMOB
978-605-01-0615-2
ÖNSÖZ: TMMOB tarafından 2014 yılında 6.ıncı cildi yayınlanan mühendislik mimarlık öyküleri kitabına