This website was created by evaluation version of PHPRunner Trial.

This warning message will not appear on website created by a paid-for version of PHPRunner Trial.

Bir Ömürdür Vardiya

Bir Ömürdür Vardiya

Bir Ömürdür Vardiya
İlk işe başlayan mühendislere eskiler “iyi bir mühendis şantiyede çalışmalı, vardiya tutmalı” derler. Doğrudur. “Vardiya” tutulurdu. Vardiyaya gidilmez, vardiya yapılmaz, vardiya çalışılmaz. Vardiya tutulur. Nöbet gibi, dilek gibi, nefes gibi, vardiya da tutulur. Vardiya bir yaşam biçimidir, vardiya yaşanır.
Vardiya için “endüstri devriminin emekçiye karşı çıkardığı en acımasız işkence biçimi” denir. Tabiatta da öyle, karanlığın çökmesi, tüm canlılar için yatma ve dinlenme vaktidir. Binlerce yıldır, börtü böcek, kurt ile kuş akşam olup karanlık çökünce yuvasına gider ve ailesi ile birlikte sıcacık bir gece geçirmeye çalışır. Oysa işveren açısından atıl duran makineler yararsız bir sermaye yatırımından başka bir şey değildir. Onun açısından makinelerin maksimum çalıştırılması ve en fazla ürünün elde edilmesi gerekir. İşte bunun için tüm tabiat uyurken vardiyalı çalışan emekçi üretmektedir.

Vardiyacı bir mühendis, vardiyayı yazdı
Maden Mühendisi
Nadir AVŞAROĞLU
MÜHENDİSLER MİMARLAR ve ÖYKÜLERİ
15.02.2018
978-605-01-0884-2
Mühendislik Mimarlık Öyküleri 8
TMMOB
Tasarım ve Kodlama TMMOB