This website was created by evaluation version of PHPRunner Trial.

This warning message will not appear on website created by a paid-for version of PHPRunner Trial.

Cumhuriyet Döneminde İnşa Edilen İlk Gemiler ve At

Cumhuriyet Döneminde İnşa Edilen İlk Gemiler ve At

Cumhuriyet Döneminde İnşa Edilen İlk Gemiler ve At
Cumhuriyet ilk gemilerini 1930'larda inşa etti. Bu gemiler Gölcük Tersanesi'nde 1935'te denize indirilen Gölcük Tanker'i ile Şirket-i Hayriye'nin Hasköy Tersanesi'nde1937'de denize indirilen Kocataş ve 1938'de denize indirilen Sarıyer adlı yolcu vapurlarıydı. Özellikle Gölcük Tankeri'nin yapımı önemli bir başarı idi. Gemi yapılamaz önyargısını yıkna bu başarılı işin arkasındaki öncü kişi ise Ata Nutku'dur.
Yrd. Doç. Dr. ; İktisat tarihçisi
Murat Kuraltürk
İNŞA EDİLEN İLK GEMİLER
15.04.2007
978-9944-89-375-0
Mühendislik Mimarlık Öyküleri 3
TMMOB
Tasarım ve Kodlama TMMOB