This website was created by evaluation version of PHPRunner Trial.

This warning message will not appear on website created by a paid-for version of PHPRunner Trial.

Dekorasyondan İç Mimarlığa: Türkiye'de iç Mimarlığ

Dekorasyondan İç Mimarlığa: Türkiye'de iç Mimarlığ

Dekorasyondan İç Mimarlığa: Türkiye'de iç Mimarlığ
Günümüzde iç mimarlık okullarının sayısı büyük bir hızla artmakta. 2006 yılı itibarıyla Türkiye’de 24 ve Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde 4 üniversitede olmak üzere toplam 28 iç mimarlık bölümü bulunmakta. İç mimarlık bu kadar yaygın bir alan olmadan önce ne gibi evrelerden geçti? Nasıl bir kimlik arayışı içindeydi? Burada, Türkiye’de iç mimarlığın eğitim ve meslek kuruluşları açsından tarihini kısaca irdelenecek. Bu bağlamda erken Cumhuriyet döneminde dekoratörün kimliğine ve dekorasyondan iç mimarlığı nasıl gelindiğine kısaca değinilecek.
Mimar
Doç. Dr. Meltem GÜREL
İÇ MİMARLIK
15.02.2018
978-605-01-0884-2
Mühendislik Mimarlık Öyküleri 8
TMMOB
Tasarım ve Kodlama TMMOB