This website was created by evaluation version of PHPRunner Trial.

This warning message will not appear on website created by a paid-for version of PHPRunner Trial.

Paydossuz Bir Yaşam: Selahattin Şanbaşoğlu

Paydossuz Bir Yaşam: Selahattin Şanbaşoğlu

Paydossuz Bir Yaşam: Selahattin Şanbaşoğlu
Selahattin Şanbaşoğlu, 1930'ların başlarında başlayan ve pek çok ülkeye örnek olmuş kamu öncülüğünde sanayileşme ve kalkınma hamlesinin nasıl başarıldığını ve onu başaran kuşağı da anlamak ve anlatmak için bu öykü kaleme alındı
Metalurji Mühendisi
Mahmut KİPER
MÜHENDİSLER MİMARLAR ve ÖYKÜLERİ
15.04.2010
978-9944-89-975-8
Mühendislik Mimarlık Öyküleri 4
TMMOB
Tasarım ve Kodlama TMMOB