This website was created by evaluation version of PHPRunner Trial.

This warning message will not appear on website created by a paid-for version of PHPRunner Trial.

Türkiye'de Metalurji Mühendisliği Eğitiminin Tarih

Türkiye'de Metalurji Mühendisliği Eğitiminin Tarih

Türkiye'de Metalurji Mühendisliği Eğitiminin Tarih
Ülkemizde Metalurji Mühendisliği bölümleri kuruluncaya kadar bu alandaki mühendis ihtiyacı yurtdışında özellikle Almanya’da Metalurji eğitimi alan kişilerden karşılanmıştır. Ülkemizde ilk Metalurji Mühendisliği bölümleri, İTÜ (1961) ve ODTÜ (1966) bünyesinde kurulmuştur. Takiben, 1980'li yıllarda Sakarya Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesinde Metalurji Mühendisliği bölümleri kurulmuştur. 1990’lı yıllarda 13 yeni bölüm, 2000’li yıllarda 40’a yakın yeni bölüm açılmıştır. Ocak 2016 itibarı ile ülkemizde 54 Bölümde 80 civarında lisans programı faaliyette olup, bu bölümlerde yaklaşık olarak 187 Profesör, 114 Doçent, 231 Yardımcı Doçent ve 305 Araştırma Görevlisi istihdam edilmektedir. Günümüzdeki durum değerlendirildiğinde kontenjanlar ve mezunlar yönünden ciddi sorunların olduğu görülmektedir. Bu makale okunduğunda görülecektir ki bir öykü değildir. Ülkemizde ki Metalurji Mühendisliği eğitimine makro bir bakış olmuştur. Diğer mühendislik eğitimleri de benzer sorunları yaşamaktadır.

Metalurji Müh. OTDÜ Öğretim üyesi
Prof. Dr. Hakan GÜR
MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ
15.02.2018
978-605-01-0884-2
Mühendislik Mimarlık Öyküleri 8
TMMOB
Tasarım ve Kodlama TMMOB